A Cappella South Sweden - unga sångare är ett projekt som pågick 2016-2019. Syftet har varit att skapa möjligheter för unga som vill sjunga tillsammans. Här nedan kan du se alla läger och workshops som vi har arrangerat under åren och i menyn kan du läsa om de olika beståndsdelarna som vi har jobbat med i projektet.

För dig som är ca 13-25 år och  vill sjunga med andra. Gå på våra workshops och lär dig allt om a cappella! Nya kompisar är ett faktum.

För dig som är ca 13-25 år och  vill sjunga med andra. Gå på våra workshops och lär dig allt om a cappella! Nya kompisar är ett faktum.